w Bestelformulier Werkboek Liften | Liftconsult

Het werkboek Liften, een onmisbare leidraad.

Het Werkboek Liften is een praktische en makkelijke leidraad voor het verantwoord kiezen van de juiste liften, waarbij op kritieke punten wordt verwezen naar de normen of door de industrie geaccepteerde standaards. Daar waar geen vaste standaard geldt, zijn criteria opgesteld. Dit is gedaan om communicatie tussen partijen te vereenvoudigen en om een toetssteen te creëren waar deze ontbreekt. De verzamelde informatie maakt het mogelijk een correcte berekening van de benodigde liftcapaciteit te maken. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om een goed ontwikkeld programma van eisen en een verkorte werkomschrijving naar potentiële installateurs te sturen.

Bestel hieronder uw exemplaar "Werkboek Liften"

Voer bovenstaande letters in

(* zijn verplichte velden)

De kosten per exemplaar bedragen € 12,50 (exclusief btw, inclusief verzending)

Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt en na verzending binnen 1 maand uit ons systeem verwijderd