w Privacy verklaring | Liftconsult
Liftconsult bestaat uit een team van lifttechnici en technisch bedrijfskundigen die jarenlange specialistische kennis hebben opgedaan omtrent liftinstallaties, roltrapinstallaties en gevelonderhoud installaties, de liftenmarkt en lifttechnische producten. De medewerkers van Liftconsult beheersen engineering, calculatie, wet- en regelgeving, de juridische aspecten van inkopen, technische bedrijfsvoering en projectmanagement binnen de disciplines inspecties, nieuwbouw, modernisering en onderhoud.
 
Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de persoonsgegevens die Liftconsult verzamelt, waarom Liftconsult deze persoonsgegevens verzamelt en wat Liftconsult hiermee doet.
 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die Liftconsult van u verzameld via onze website en naar aanleiding van offertes en gesloten overeenkomsten met Liftconsult.
 
Besloten vennootschap Liftconsult B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nederhorst den Berg, gelegen aan de machineweg 23-04, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hilversum onder KvK-nummer 32158078, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
 
Mogelijk wordt deze privacyverklaring terloops aangepast. Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
 
Waarom verzamelt en verwerkt Liftconsult uw persoonsgegevens
 
Liftconsult verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met Liftconsult gesloten hebt.
 
Hoe en welke persoonsgegevens verzameld Liftconsult
 
Liftconsult verzameld en/ of bewaart geen persoonsgegevens welke van derden betrokken worden. Liftconsult bewaart en verwerkt alleen persoonsgegevens die door haar relaties zelf zijn verstrekt.
 
Wanneer verstrekt u welke persoonsgegevens aan Liftconsult
 
Bij het sluiten van een overeenkomst vraagt Liftconsult u om uw voor- en achternaam, uw zakelijke e-mailadres en optioneel uw zakelijke telefoonnummer(s).
 
Bij het registreren voor de online portal "Liftview" (alleen voor opdrachtgevers), vraagt Liftconsult uw voor- en achternaam en een geldig e-mailadres. 
 
Indien u contact opneemt via een van de contactformulieren op de website van Liftconsult, vragen Liftconsult u om uw zakelijke e-mailadres en optioneel uw zakelijke telefoonnummer(s) zodat Liftconsult uw verzoeken/ vragen kan beantwoorden.
 
Deelt Liftconsult persoonsgegevens van en met derden
 
Liftconsult deelt zonder uw toestemming geen persoonsgegevens met derden die namens en/of met Liftconsult diensten aanbieden. Liftconsult ontvangt, verwerkt of bewaart geen persoonsgegevens van derden.
 
Hoe lang bewaart Liftconsult uw gegevens en zijn deze veilig
 
Liftconsult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens zijn verstrekt. Liftconsult heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en/of tegen iedere vorm van onrechtmatige verwerking.
 
Gegevens opvragen, aanpassen of laten verwijderen
 
Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, laten wijzigen, laten verwijderen of van mening bent dat Liftconsult uw gegevens onrechtmatig heeft gebruikt, dan kunt u hier contact met ons opnemen. Ook kunt u of middels telefoonnummer: 0294-25 11 25 contact met Liftconsult opnemen.
 
Liftconsult behandeld uw verzoek(en) vervolgens in overeenstemming met de AVG.
 
(Update 02-2019).