w Nieuwbouw | Liftconsult

Zorgvuldige nieuwbouw: onafhankelijk, kostenbewust en transparant. Daar zorgen wij voor.

Bij het kiezen van een nieuwe linstallatie zijn wet- en regelgeving, functionaliteit, esthetiek en prijs aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Zo worden er eisen gesteld aan vervoerscapaciteit bij het bouwen voor minder validen, worden er eisen gesteld aan brandwerendheid of functiebehoud in geval van brand en aan de aanwezigheid van een installatie vanaf een bepaalde toegankelijkheidssector. Welke invloed heeft uw keuze op de periodieke kosten voor de netaansluiting en in de gebruiksfase? Welke leverancier kan de installatie leveren die u nodig hebt tegen de beste prijs? U bent nu, bij de aanschaf, in de gelegenheid veel te regelen voor zorgeloze installaties in de gebruiksfase.
 
Als projectontwikkelaar kijkt u niet alleen naar functionaliteit, veiligheid en duurzaamheid van uw installaties maar ook naar de representatieve eigenschappen. Naar de juiste balans van initiële kosten en de beheersbaarheid van de kosten na oplevering.
Als architect vertaalt u creatief de wensen van uw opdrachtgever naar een harmonische combinatie van vorm en functie. U ontwerpt de lift, wij vertalen dat naar een bestek.
Als aannemer moet u er zeker van zijn dat nieuwbouw of vernieuwbouw geen vertragingen oploopt, dat u scherp inkoopt en niet wordt geconfronteerd met onverwachte kosten of problemen.
Als toekomstig eigenaar/gebruiker bent u vooral geïnteresseerd in de betrouwbaarheid, beheersbaarheid van kosten in de gebruiksfase en de kwaliteit van de service en garantie.
 
WIj begeleiden onze opdrachtgevers met de inkoop van:
  • Personen- en goederenliftinstallaties
  • Huisliftinstallaties
  • Trapliftinstallaties
  • Roltrappen en paden
  • Hef- en schaartafels
  • Gevelonderhoud installaties

In alle gevallen heeft u aan Liftconsult een betrouwbare partner: als adviseur en coördinator voor de efficiënte en betaalbare oplossing. Voor nu én voor later.

Transparantie en ontzorging, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Daar zorgen wij voor.
 

Het Werkboek Liften. Een onmisbare leidraad.

In de praktijk blijkt er bij nieuwbouw een grote behoefte aan duidelijkheid over vragen als:
 
Door wie wordt de lift gebruikt, wanneer, waarom, waar en hoe? Welke lift is dan de juiste keuze? Maar ook: hoevéél liften zijn er nodig.
 
Het Werkboek Liften is een praktische en makkelijke leidraad voor het verantwoord kiezen van de juiste liften, waarbij op kritieke punten wordt verwezen naar de normen of door de industrie geaccepteerde standaards. Daar waar geen vaste standaard geldt, zijn criteria opgesteld. Dit is gedaan om communicatie tussen partijen te vereenvoudigen en om een toetssteen te creëren waar deze ontbreekt. De verzamelde informatie maakt het mogelijk een correcte berekening van de benodigde liftcapaciteit te maken. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om een goed ontwikkeld programma van eisen en een verkorte werkomschrijving naar potentiële installateurs te sturen.