w Blog | Liftconsult
 • januari 12, 2015

Turkse gouverneur verbiedt gebruik lift

Een regionale Turkse gouverneur heeft mensen verboden liften te gebruiken om de eerste drie verdiepingen van openbare gebouwen te bereiken. Dat meldt de BBC.
 
Strijd tegen obesitas
Dursun Ali Sahin, gouverneur van de provincie Edirne, in het westen van Turkije, heeft de maatregel genomen in een poging obesitas tegen te gaan. Dat meldt de website van the Daily Sabah. Alleen in ziekenhuizen en verpleeghuizen zal het verbod niet gelden. Ook mensen die om medische redenen de trap niet kunnen gebruiken, worden ontzien. “De trap nemen in plaats van de lift, betekent een dag langer leven” aldus Sahin, die heeft laten weten dat hij van plan is het verbod in de toekomst ook in particuliere gebouwen in te voeren. “Dit is een maatregel om betere gezondheid te bevorderen. Bovendien helpt het de energiekosten terug te dingen.”
 
Toezichthouders
Om te controleren of de maatregel wordt nageleefd, worden toezichthouders bij de liften geplaatst. Vorig jaar verbood de gouverneur coffeshops ook al om twee klontjes suiker in de thee te doen, zoals in Turkije gebruikelijk is. Sommige gebruikers op sociale media hebben al laten weten niets te voelen voor het verbod. “Dit verbod werkt niet in Turkije”, zo zegt Murat Y. “Turkse mensen zullen de lift gebruiken om op de vierde verdieping te komen en vervolgens de trap pakken om een verdieping lager te eindigen.
 
Bron: METRO
 

 

 • januari 12, 2015

Betaalbaar advies liften en roltrappen nieuwbouw

In de praktijk blijkt er bij nieuwbouw een grote behoefte aan duidelijkheid over vragen als: Door wie wordt de lift gebruikt, wanneer, waarom, waar en hoe? Welke lift is dan de juiste keuze? Maar ook: hoevéél liften zijn er nodig?

Het Werkboek Liften is een praktische en makkelijke leidraad voor het verantwoord kiezen van de juiste liften, waarbij op kritieke punten wordt verwezen naar de normen of door de industrie geaccepteerde standaards. Daar waar geen vaste standaard geldt, zijn criteria opgesteld. Dit is gedaan om communicatie tussen partijen te vereenvoudigen en om een toetssteen te creëren waar deze ontbreekt. De verzamelde informatie maakt het mogelijk een correcte berekening van de benodigde liftcapaciteit te maken. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om een goed ontwikkeld programma van eisen en een verkorte werkomschrijving naar potentiële installateurs te sturen.
 
Liftconsult, uw partner in onafhankelijk liftadvies en roltrapadvies
 
 
 • januari 12, 2015

Een weekeinde lang vast in de lift van je werkgever

De langste rookpauze van Nicholas White, productiemanager bij Business Week begon op een vrijdagavond rond elf uur toen hij de lift nam. Zijn verhaal is nu op de site van The New Yorker te lezen. Het beschrijft de ergste nachtmerrie van iedere werknemer met claustrofobie: een weekend lang vastzitten in de lift van je werkgever en niemand die je komt redden.
 
Nu het archief van The New Yorker is opengesteld kun je als lezer gratis toegang krijgen tot eindeloos veel fantastisch goed geschreven stukken. Een van die verhalen gaat over Nicholas White.
 
Vast in de lift na rookpauze
Het is 1999 en White is 34 jaar. Hij werkt die bewuste vrijdagavond met een collega extra lang door aan een speciale bijlage. Op een gegeven moment besluit hij een sigaret te roken, dus neemt hij de lift naar beneden - vanaf de 43e verdieping. Hij rookt zijn sigaret en neemt de lift weer terug naar boven. Dan blijft de lift hangen.
 
Artikel over White en de liftindustrie
Journalist Nick Paumgarten beschrijft in het artikel ‘Up and Then Down’ de herinneringen van White tot in detail. Ook gaat hij uitgebreid in op de liftindustrie en hoe die eigenlijk werkt. Het artikel is lang, maar tot het laatste moment blijft het spannend hoe het Nicholas White in de lift vergaat.
 
De lift blijft hangen
White zit vast in de lift. Hij verwacht dat er een stem zal klinken die hem instructies zal geven. Niks van dat alles. Hij drukt op de knop van de intercom, maar krijgt geen reactie. Vervolgens laat hij het alarm afgaan. Er gaat tijd voorbij. White probeert kalm te blijven. Hij steekt bewust geen sigaret op - hij heeft er nog drie. Maar hij wil niet rokend in de lift staan als de mensen van de beveiliging hem straks vinden. Op een gegeven moment - het alarm klinkt nog steeds en niemand is hem te hulp geschoten - moet White plassen. Hij krijgt de schuifdeur open en plast naar beneden in de metersdiepe liftschacht. Hij hoopt dat hij zo de aandacht trekt. Bijvoorbeeld van zijn collega met wie hij eerder samen nog op kantoor werkte. Tevergeefs.
 
Verveling
Om de tijd te doden vergelijkt hij een oud twintig dollar biljet met een nieuw biljet. Hij probeert dan maar te slapen. Steeds als hij wakker wordt realiseert hij zich dat het geen nare droom is: hij zit echt vast in de lift van zijn werkgever. Hij herinnert zich opeens de actie van Bruce Willis die in de film Die Hard door het plafond van de lift de schacht inkroop. Niet zonder risico, maar zonder nadenken doet hij een poging. Het noodluik zit alleen op slot… Dan geeft hij het op.Tot zondagmiddag vier uur blijft hij bewegingsloos op de grond liggen. Opeens klinkt daar de stem van een beveiliger: wat doet u daar? White roept dat hij vastzit. De beveiliger schakelt hulp in en vraagt of hij hem met iets kan helpen. Hij wil graag een biertje, zegt White. Het duurt nog een tijd voor de onderhoudswerkers er zijn. Lijkbleek is hij als hij eruit komt. Hij heeft dan 41 uur vast gezeten.
 
Een treurige ontknoping
White keert daarna nooit meer terug naar zijn werkgever. Hij klaagt het management van het gebouw en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de liften aan. Vier jaar lang duurt het voor er een uitspraak komt. Hij krijgt een flink bedrag. Jaren later is hij werkloos en vraagt hij zich af of hij wel een rechtszaak had moeten aanspannen.
 
Bron: NRC
 
 
 • januari 13, 2015

De lift van de toekomst

Het moet een revolutie worden voor de wereldwijde hoogbouw. ThyssenKrupp heeft een nieuw liftsysteem ontwikkeld die geen kabels meer nodig heeft en waar de cabines zich dankzij magneettechnologie even gemakkelijk horizontaal als verticaal door gebouwen kunnen verplaatsen. Hierdoor kan ik de toekomst veelvormiger, hoger en doelmatiger worden gebouwd. Dit is extra belangrijk vanwege de toenemende verstedelijking van de wereldbevolking.

De nieuwe lift werd deze week in Essen gepresenteerd en werd door sommige kranten al vergeleken met de glazen lift uit Roald Dahls sprookje Sjakie en de Chocoladefabriek. Volgens ThyssenKrupp is het de grootste doorbraak in de technologie sinds de uitvinding van de kabellift 160 jaar geleden. De nieuwe lift, Multi genaamd, komt in 2016 op de markt. 
 
De voordelen lijken oneindig. Zo kunnen in dezelfde liftkoker meerdere liftcabines worden aangebracht. De capaciteit van liftsystemen stijgt daardoor 50 procent. Ook zijn de nieuwe liften veel energiezuiniger. Ook het gewicht van de cabines zal worden gehalveerd. Daarnaast kunnen liftkokers veel kleiner worden, waardoor de voor kantoren of andere doeleinden te gebruiken vloerruimte met 25 procent kan stijgen. In sommige gebouwen nemen liftsystemen soms 40 procent van de vloerruimte in gebruik.
 
ThyssenKrupp is vooral bekend als staalproducent. Maar het bedrijf is met een jaarlijkse omzet van 6,4 miljard euro ook de op twee na grootste liftenproducent in de wereld: na OTIS en Schindler. De nieuw ontwikkelde lift werd donderdag in Essen gepresenteerd door Andreas Schierenbeck, bestuursvoorzitter van de liftendivisie van ThyssenKrupp. Hij zei dat de nieuwe lift inspeelt op de toenemende creativiteit van architecten.
 
Daardoor is het noodzakelijk liftsystemen te ontwikkelen die beter geschikt zijn voor deze gebouwen en ook meer mensen kunnen vervoeren. Van de eendimensionale verticale liften stappen we nu over naar de tweedimensionale systemen met meerdere cabines. "Dit is een totaal nieuwe technologie die inspeelt op de toenemende mobiliteit in de wereld", zegt Schierenbeck.
 
Magnetische velden
In plaats van kabels zorgen elektromotoren samen met magnetische velden voor de verplaatsing van de liften, dezelfde systemen als die worden gebruikt voor sommige metro's en zweeftreinen. Die kan 500 kilometer per uur halen, de lift maar 5 meter per seconde. Daardoor hoeft de motor veel kleiner te zijn. Er is een motor in de rails en een in de cabine. Op verschillende verdiepingen zitten 'exchangers' waardoor de lift van boven naar beneden naar links en rechts kan worden verplaatst. Dat was de grote technische uitdaging. Het systeem lijkt veel op de Pater Nosters - de instapliften die in de jaren zestig en zeventig in veel gebouwen waren. Hier moest je instappen als de lift nog bewoog. Hoewel de snelheid maar 25 centimeter per seconde was, werd het link gevonden. Zeker als mensen op dezelfde verdieping moesten in- en uitstappen. In de jaren zeventig werd het ook verboden. De Multi stopt gewoon. Ook werken de cabines onafhankelijk: de ene kan stoppen en de andere zicht voortbewegen.
 
Grote toekomst
Passagiers zullen geen druk voelen als ze de lift nemen. Volgens Schierenbeck zijn wolkenkrabbers van 300 meter of hoger ideaal voor de nieuw ontwikkelde liftsystemen, maar ook middelgrote gebouwen kunnen er voordelen bij hebben. 'En architecten kunnen gebouwen ontwerpen waarin zij in hun stoutste dromen niet aan hebben gedacht.' ThyssenKrupp denkt dat de nieuwe liftsystemen grote toekomst hebben nu hoger en meer variabeler zal moeten worden gebouwd. McKinsey stelde in een rapport dat de woonruimte in de steden van de wereld tot 2025 met 85 procent zal moeten stijgen. Daar is een totale som mee gemoeid van 58 biljoen euro (58 duizend miljard). Jaarlijks zullen de uitgaven voor liften toenemen met 5 procent tot 52 miljard euro in 2025. 'In de New York City verspillen de kantoormensen jaarlijks 16,6 jaar aan het wachten voor een lift en 5,9 jaar in een lift. Daaruit blijkt hoe belangrijk het is liftsystemen te verbeteren', zegt Schierenbeck.
 
Bron: Volkskrant
 
 
 • januari 18, 2015

Nieuwe elektriciteitsrekening afhankelijk van capaciteitsaansluiting

Het capaciteitstarief is een tarief dat wordt berekend voor het transport van gas en elektriciteit, afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. Vanaf 1 januari 2009 worden alle kosten voor het transport van elektriciteit in rekening gebracht via vaste bedragen onafhankelijk van uw verbruik. Het capaciteitstarief wordt ingevoerd omdat het beter aansluit op de kosten van het transportnet en het voordelen voor de consument met zich meebrengt. Kosten van energietransport zijn namelijk hoofdzakelijk vaste kosten. Door het capaciteitstarief wordt de administratie eenvoudiger. Het dataverkeer tussen de netbeheerder en de leverancier vermindert waardoor er minder kans is op fouten. 

Wat zijn de gevolgen voor u als consument
Het gevolg van de invoering van het capaciteitstarief is dat de capaciteit van uw aansluiting bepalend is geworden voor de transportkosten. Of u meer of minder gaat betalen hangt af van uw specifieke situatie. De invoering van het capaciteitstarief heeft als voordelen voor u: 

 • simpeler tarieven
 • een eenvoudiger rekening
 • gemakkelijker wisselen van leverancier
 • één aanspreekpunt voor vragen over de energierekening: uw leverancier
De invoering van het capaciteitstarief geldt voor alle kleinverbruik elektriciteit aansluitingen t/m 3 x 80 ampère. Het capaciteitstarief voor gas geldt voor alle kleinverbruiker gasaansluitingen t/m 170.000m3 per jaar.
 
Gaat u meer of minder betalen?
In de meeste gevallen zult u ongeveer evenveel betalen. De overheid past namelijk gelijktijdig de tarieven van de Energiebelasting aan. Voor uw gasrekening zal de invoering van het capaciteitstarief nauwelijks effect hebben omdat u voorheen al 75% vaste kosten betaalde wat nu 100% vaste kosten is geworden. De meeste huishoudens hebben de aansluiting t/m 3 x 25A. De kosten worden in de meeste gevallen volledig gecompenseerd door de Energiebelasting. Heeft u een aansluiting van groter dan 3x25A dan spreken we over zogeheten zakelijke kleinverbruikers. Bij zakelijke kleinverbruikers met een grotere doorlaatwaarde (groter dan 3x25A) is het effect afhankelijk van het verbruik. Bij een gemiddeld verbruik heeft invoering van het capaciteitstarief geen effect. Zakelijke kleinverbruikers met hoger verbruik dan het gemiddelde verbruik van hun aansluitcategorie gaan er (iets) op vooruit. Zakelijke kleinverbruikers die minder dan dit gemiddelde verbruiken, gaan er iets op achteruit. 
 
Zakelijke kleinverbruikers die substantieel minder verbruiken dan het gemiddelde verbruik komen in aanmerking om tegen een gereduceerd tarief de doorlaatwaarde van hun aansluiting te laten verlagen. Zakelijke kleinverbruikers die slechts incidenteel gebruik maken van een hoog piekvermogen zullen er wel op achteruit gaan. Eigenaren van liftinstallaties (VvE’s) hebben hier mee te maken. De enige mogelijkheid om te besparen op het capaciteitstarief is door een aansluiting met lagere capaciteit aan te vragen. Uw aansluiting valt dan in een lagere tariefgroep.  Dit kan echter alleen als die lichtere aansluiting groot genoeg is voor uw situatie. Of capaciteit verlaging mogelijk is, is daarom alleen vast te stellen door een elektrotechnisch installateur Wat kan ik doen als ik de capaciteit van mijn elektriciteitsaansluiting wil laten aanpassen? Wat in uw situatie mogelijk is, is alleen vast te stellen door een elektrotechnisch installateur. De benodigde capaciteit van uw aansluiting wordt namelijk bepaald door de omvang van uw installatie en de toepassingen waarvan u gebruik maakt.
 
Win daarom eerst advies in bij een elektrotechnisch installateur. Deze installateur kan nagaan of verlaging zonder meer mogelijk is, of dat bijvoorbeeld eerst de installatie moet worden aangepast.  De kosten daarvan zijn voor uw eigen rekening. Is verlaging van de capaciteit mogelijk, dan is het zinvol verlaging aan te vragen bij uw netbeheerder. Kleinverbruikers kunnen tot uiterlijk drie maanden na de ontvangst van de eerste jaar- of eindafrekening na 1 januari 2009, maar uiterlijk tot 1 juni 2010, een verzoek indienen bij de netbeheerder tot verlaging van zijn aansluiting. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief van €50,- exclusief BTW per aansluiting. Laat u de capaciteit van uw aansluiting aanpassen en blijkt het toch niet mogelijk te zijn (omdat de complete installatie telkens uit valt), dan zult u de capaciteit van de aansluiting weer moeten verhogen. De netbeheerder brengt voor die aanpassing aan u het normale tarief in rekening. Als de netbeheerder vermoedt dat op grond van uw verbruik verlaging van de capaciteit voor uw elektriciteitsverbruik wellicht mogelijk is zal hij u hierover eind 2008/begin 2009 per brief informeren. De netbeheerder zal u adviseren contact op te nemen met een installateur.
 
Wat zijn aandachtspunten m.b.t  liftinstallaties
 • aanloopstroom van de motor
 • nominaal gebruik van de liftmotor
 • gelijk starten van liften
 • type en waarde hoofdzekering 
Aanloopstroom van de Motor
Bij het inschakelen van elektromotoren is er sprake van zogenaamde aanloopstromen. Bij het accelereren van de motor gebruikt deze meer stroom dan wanneer deze op snelheid is. Hiervoor zijn allerlei redenen, echter, dat valt buiten het bereik van dit artikel. Bij oude liftinstallaties is er vaak niet veel gedaan om de aanloopstromen te beperken. Dit beperken van de aanloopstromen kan worden gedaan met behulp van een zogenaamde softstarter voor hydraulische installatie of een frequentieregeling voor tractieliften. Indien er geen beperkende maatregelen zijn getroffen, softstarter of frequentieregeling, is de zogenaamde aanloopstroom gewoonlijk drie tot drie en een half maal het normale stroomverbruik. Dit veroorzaakt een aanzienlijke piekbelasting op het elektriciteitsnet.
 
Het verdient derhalve de voorkeur liftinstallaties uit te voeren met een frequentieregeling of een softstarter. Het optimale moment voor deze keuze is bij aanschaf van een nieuwe lift of bij modernisering van de bestaande lift. Het inbouwen van dit soort apparatuur in bestaande liften is vaak behoorlijk duur.
 
Nominaal stroomgebruik van de liftmotor
Moderne tractiemachines voor liften zijn energiezuinig, vooral de zogenaamde “gearless” machines. Hier is de motor tegelijk de tractieschijf van de lift. Over deze schijf lopen de kabels. Traditionele liftmachines hebben een reductiekast waarmee het toerental van de motor wordt teruggebracht naar het gewenste toerental voor de tractieschijf. Door toepassing van een reductiekast treden mechanische rendementsverliezen op. Oude reductiekasten veroorzaakten soms wel tot meer dan 40% verlies. U begrijpt dat dit een substantiële invloed heeft op het energieverbruik van de liftinstallatie. Hoe beter het rendement van de aandrijfmachine hoe lager het energieverbruik.
 
Gelijk starten van liften
Op het moment dat er meerdere liften in het gebouw aanwezig zijn dient de elektrische installatie zo te zijn uitgelegd dat deze voldoende stroom kan leveren als beide liften tegelijk starten. Dit betekent derhalve dat op dat moment 6 tot 7 keer de nominaal stroom wordt gevraagd. Het is om die reden dat in gebouwen waar liften aangesloten worden op noodstroom systemen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, zijn uitgevoerd met een speciale schakeling die voorkomt dat beide liften tegelijk inschakelen. Dit heeft een positief effect op het voorkomen van piekbelasting van het elektriciteitsnet.
 
Type en waarde hoofdzekering
De hoofdzekering is bepalend voor de (doorvoer)capaciteit van de elektrische installatie.  Met name in relatie tot de nominale stroom, de stroom die bij normaal gebruik wordt gevraagd. Hoofdzekeringen zijn er in twee verschillende types:
 • de smeltveiligheden, de zogenaamde “stop”, of  “mes”zekering 
 • de installatieautomaten, de zogenaamde “Stotz”
Beide typen zijn verkrijgbaar met een verschillende karakteristiek waarvan de bekendste zijn:
 • “snelle” zekeringen, welke geconstrueerd zijn om in geval van kortsluiting snel te reageren
 •  “trage” zekeringen, welke geconstrueerd zijn om bij langdurige overbelasting te reageren
Elk type heeft zijn eigen toepassingsgebied. Bij kwetsbare elektronica wil je dat de zekering zo snel mogelijk reageert. Bij toepassing van elektromotoren wil je dat de zekering pas laat reageert.  Immers , er is sprake van forse aanloopstromen, piekbelasting. Een snelle zekering “ervaart” deze piekbelasting al gauw als kortsluiting en reageert, met als gevolg, een doorgeslagen stop. De kabel van de netbeheerder komt binnen in de meterkast. Deze wordt eerst aangesloten op een hoofdzekering voordat deze de kilowattuurmeter ingaat. Dit moet de zwaarste zekering zijn, immers, als er ergens in het gebouw iets mis gaat dan moet eerst de zekering van dat specifieke apparaat aangesproken worden. Zou dit niet zo zijn dan zou het gehele gebouw zonder stroom komen te staan.
 
Er is dus sprake van zogenaamde selectiviteit. Van klein, de gebruikers, naar groot, de hoofdzekering. Het is echter zo dat uw vastrechttarief wordt bepaald op basis van de hoofdzekering. Als uw installatie is voorzien van een te zware hoofdzekering, of als er onvoldoende rekening is gehouden met de juiste karakteristiek, waardoor een grotere zekering noodzakelijk is, kan dit dus honderden euro’s op jaarbasis kosten, duizenden euro’s in een periode van 10 jaar. En tienduizenden op de gehele levensduur van uw gebouw. Dat geeft je toch te denken.
 
Conclusie
Besparingen op vastrecht kunnen worden gerealiseerd door uw elektrotechnisch installateur de selectiviteit en de karakteristieken van uw zekeringen te laten controleren. Belangrijk is dat er wordt onderzocht wat de werkelijke waarden van uw huidige liftinstallatie zijn. Uw liftinstallateur of Liftconsult kan u hierbij van dienst zijn. Het kan immers zo zijn, zeker als u uw lift heeft laten renoveren met moderne liftapparatuur, dat er aanpassingen mogelijk zijn aan de waarde van uw hoofdzekering. De lift is immers “de grootverbruiker” in het pand. Ferraz Shawmut, de grootste producent van zekeringen, van het type smeltveiligheden, kan op aanvraag beoordelen welke zekeringen op welke plaats noodzakelijk zijn om te komen tot een optimaal resultaat. In dit geval is optimaal te definiëren als een wel verantwoorde maar toch niet over gedimensioneerde hoofdzekering. 
 
Ter afsluiting
Vooral bij modernisering van liftinstallaties is vaak heel veel mogelijk om de veiligheid, energieverbruik en functionaliteit van liften te verbeteren.  Ook aspecten zoals vandaalbestendigheid en brandwerendheid kunnen bij een renovatie worden verbetert. Dit natuurlijk naast de betrouwbaarheid. De lift moet het immers “altijd doen”. Met betrekking tot energiezuinigheid is op dit moment veel mogelijk. Energiezuinige aandrijfsystemen, frequentieregelaars, softstarters, maar ook eenvoudigweg het licht in de cabine, of zelfs de hele lift, automatisch laten uitschakelen als de deze niet wordt gebruikt.  Er zijn liftsystemen die terugvoeden aan het net. Ook zijn er systemen die werken met behulp van accu’s. Een zonnepaneel of windmolen kan meehelpen deze accu te laden. Er is derhalve meer mogelijk dan u denkt. 
 
Indien u staat voor het moment dat er een keuze gemaakt moet worden met betrekking tot de modernisering van een liftinstallatie, Kunt u contact opnemen met Liftconsult. Wij denken graag met u mee. 
 
 
Bron: Liftconsult, uw partner in onafhankelijk liftadvies en roltrapadvies
 
 
 • januari 18, 2015

Liftinstallaties zijn de veiligste transportmiddelen ter wereld

Hoe liften veilig te produceren, te installeren en te onderhouden is vastgelegd in normen, wet en regelgeving. Deze komen tot stand door overleg goed overleg tussen de belanghebbenden. In het CCvDL (Centraal College van Deskundigen Liften) zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd, liftbedrijven, werknemers, eigenaren en overheid. Samen beoordelen zij nieuwe voorstellen en voorzien deze van commentaar. Een aantal nieuwe normen krijgen kracht van wet, andere worden een algemeen geaccepteerde standaard. Om een nieuwe lift in gebruik te nemen moet deze voldoen aan een reeks van normen evenals wet- en regelgeving. De lift wordt echter geplaatst in een bouwkundige omgeving. Derhalve moet ook de omgeving waarin de lift wordt geplaatst voldoen aan specifieke eisen om de lift veilig te laten zijn voor gebruiker en monteur. In bestaande situaties gelden andere regels dan bij nieuwbouw.

Er zijn veel normen, wet en regelgeving rondom liften geschreven
In het bouwbesluit waarin staat wanneer is een personenlift gebouwd onder de liftenrichtlijn verplicht is, en wanneer een plateaulift gebouwd onder de machinerichtlijn mag worden toegepast. Ook vermeld het bouwbesluit dat liften die een verblijfsgebied 20 meter boven peil bedienen moeten zijn uitgevoerd als brandweerlift conform de EN 81-72. Daar deze norm bijzondere eisen stelt aan de bouwkundige omgeving is overleg tussen architect en liftleverancier in de ontwerpfase belangrijk. Ook moet worden voorkomen dat een brand in een gebouw zich kan verspreiden via de liftschacht. De EN 81-58 beschrijft waaraan liftdeuren moeten voldoen om dit te voorkomen, en het bouwbesluit wanneer deze moeten worden toegepast.  Verder dienen liften in geval van brand, als zij geen brandweerlift zijn, zich op een bepaalde manier te gedragen. Hoe dit gedrag moet zijn is uitgewerkt in de EN 81-73.
 
Producten moeten volgens huidige wetgeving worden afgestemd op verwacht toekomstig gebruik. Indien een lift wordt geplaatst in een gebouw waar vandalisme te verwachten is moet hier dan ook rekening mee worden gehouden. De norm EN 81-71 beschrijft waaraan een lift moet voldoen om deze optimaal tegen vandalisme te wapenen.
 
Hetzelfde geld voor te verwachten gebruik door minder validen. De EN 81-70 is een norm waarin is uitgewerkt waaraan liften moeten voldoen om de lift geschikt te maken voor mensen met een lichamelijke, visuele en auditieve handicap. Volgens het door Nederland ondertekende verdrag van Amsterdam is discriminatie verboden. Derhalve is met name in de publieke sector deze EN 81-70 een norm om rekening mee te houden.
 
Voor de gebruiker van het gebouw is het van belang dat een lift over voldoende vervoerscapaciteit beschikt. In de norm NEN 5080 zijn de eisen rondom vervoersklassen uitgewerkt. Zo is in deze norm beschreven dat een lift geplaatst in een gebouw wat wordt gebouwd voor senioren of minder validen moet voldoen aan de vervoersklasse 1. Dit omdat er voldoende vervoerscapaciteit moet zijn om in bijvoorbeeld een noodgeval snel het gebouw te kunnen evacueren. 
 
Naast deze normen waarin veiligheid en functionaliteit zijn uitgewerkt zijn er normen en praktijkrichtlijnen waarin is uitgewerkt hoe bijvoorbeeld geluidsoverlast in verblijfsgebieden, lees slaapkamers en woonkamers van appartementen, kan worden voorkomen, de NPR 5073.
 
Keurende instanties (NOBO’s) controleren alleen of de lift voldoet aan de Richtlijn Liften. Een lift met certificaat is derhalve nog geen lift die voldoet aan de gestelde eisen. Voorkomen is beter dan genezen. Helaas ontvangen wij te vaak aanvragen waar in een vergevorderd stadium de lift wordt aangevraagd. Herstellen is soms niet meer mogelijk of kost veel tijd en geld.
 
Van belang is dat in een vroegtijdig stadium afstemming plaatsvindt tussen architect, (toekomstig) eigenaar c.q. gebruiker, aannemer en een adviseur. Daar liften onze kerncompetentie zijn kunt u in deze van Liftconsult een gedegen advies verwachten. Onze adviseurs staan voor u klaar.
 
Bron: Liftconsult, uw partner in onafhankelijk liftadvies en roltrapadvies
 
 
 • januari 19, 2015

Geschiedenis van de lift in een notendop

Heden ten dage is de aanwezigheid van een liftinstallatie vaak verplicht en het gebruik van een liftinstallatie een vanzelfsprekendheid. Door een eenvoudige druk op de bedieningsknop staat men binnen luttele seconden enkele tientallen meters veilig boven het aardoppervlak. Het verticaal vervoeren van mensen en goederen is niet meer weg te denken in de huidige tijd.

De Grieken
Ongeveer 287 jaar voor Christus ontwierp de Griekse ingenieur Archimedes van Syracuse het eerste hefplateau voor goederen voorzien van touwen en haspels. Hierbij werden de touwen om een haspel gewonden en werden met behulp van bomen en een windas de goederen verticaal verplaatst.
 
De Romeinen
Ongeveer vijftig jaar voor onze jaartelling beschrijft de Romeinse militair en architect Vitruvius in zijn boek "De Architectura" waarschijnlijk voor het eerst het concept van de liftinstallatie voorzien van katrollen. In zijn beschrijving wordt gesproken over een hefplateau voor goederenvervoer voorzien van een touw en katrol, waarbij het plateau middels man-en dierkracht verticaal kan worden voortbewogen. 
 
Industriële revolutie
Wanneer omstreeks 1743 de eerste industriële revolutie plaatsvindt, wordt de eerste “personen” (trommel)liftinstallatie ontworpen en gebouwd. Deze liftinstallatie wordt gebouwd in het paleis van Lodewijk XV te Versailles. Diverse bronnen weten te melden dat Lodewijk XV de liftinstallatie voornamelijk gebruikt om zijn maîtresse(s) discreet toe te laten.
 
Met de komst van de industriële revolutie kwam de ontwikkeling van liftinstallatie in een stroomversnelling. De mogelijkheid om met voornamelijk stoom grote krachten gecontroleerd en geleidelijk over te brengen, had behoorlijke gevolgen. De destijds moderne fabrieken maakten steeds meer gebruik van één of meerdere stoommachines die via een systeem van loopwielen en riemen de goederenliften in beweging brachten. In een later stadion werden er goederenliften met een hydraulische (oliedruksysteem) ontworpen en maakte de op stoom aangedreven systemen hier steeds meer plaats voor.
 
Stedelijke ontwikkeling
Vanaf ongeveer 1860 wordt het toepassen van personen liftinstallaties ook steeds belangrijker bij het ontwerp van stedelijke ontwikkeling. Vanwege ruimtegebrek worden de steden steeds meer gedwongen in de hoogte te gaan bouwen. Echter, de destijds vaak toegepaste trommelsystemen met hun enorme trommels om de hijskabels op en af te winden, bleven altijd nog behoorlijke doorn in het oog.
 
De eerste tractie lift
In 1877 introduceerde de mijnbouwingenieur Friederich Kroepe de eerste elektrische tractielift (voortbeweging middels wrijvingskracht). Bij dit concept lopen de stalen draagkabels gemonteerd op de liftcabine over een elektrisch aangedreven schijf met groeven naar het contragewicht. Friederich Kroepe loste hiermee in één klap problemen zoals de benodigde ruimte voor de enorme trommels op. De tractielift is heden ten dage nog steeds het meest toegepaste concept.
 
De primaire functie van de moderne liftinstallatie is nog gelijk aan 287 jaar voor Christus. Echter, vanaf ca. 1743 tot op de dag van vandaag, heeft de ontwikkeling van de lifttechniek achter de liftbedieningsknop, niet stil gestaan. 
 
Bron: Liftconsult, Uw partner in onafhankelijk liftadvies en roltrapadvies
 
 
 • februari 01, 2015

Efficiënte lift bespaart fors op energieverbruik

Liften en roltrappen nemen 2 tot 5 procent van het totale energieverbruik in een gebouw voor hun rekening. Energiezuinig afstellen kan tot 40 procent besparen.
 
Ook zonder hoge investeringskosten is veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door de kabels te vervangen of door in de daluren het licht en de ventilatie in liften uit te zetten. Intelligente besturingssoftware voorkomt dat liften doelloos omhoog en omlaag zoeven en verkort de wachttijd voor de passagiers. Dat kan tot 40 procent energiebesparing opleveren.
 
Dat blijkt uit een studie de Amerikaanse Raad voor een Energie-efficiënte Economie (ACEEE). Het onderzoek is gedaan in samenwerking met UTC Building and Industrial Systems.
 
Standaarden
In een willekeurig gebouw staan liften en roltrappen vaker stil dan dat ze in gebruik zijn. Tijdens piekmomenten, als mensen massaal een gebouw binnenkomen of verlaten, kan het stroomverbruik oplopen tot 50 procent van het totaal.
 
Volgens de Raad is de technologie voor meer energie-efficiëntie beschikbaar. Sommige nieuwe liftsystemen zijn tot 70 procent efficiënter. Het ontbreekt echter aan erkende standaarden om de efficiëntie van verschillende typen en merken te meten en te waarderen. Dat maakt het voor bouwbedrijven moeilijk de voordelen te bepalen tijdens renovaties of bij de aankoop van nieuwe liften.
 
Bron: ACEEE
 
 • bent u benieuwd hoe uw bestaande liften of roltrappen, met enkele eenvoudige aanpassingen, enegiezuiniger kunnen worden?
 • welke eenvoudige en goedkope energiebesparende aanpassingen kunt u laten uitvoeren bij uw liftmodernisering?
 • weet u waaraan u, in het kader van energiebesparing, aan kan denken bij de aanschaf van een lift of roltrap?
Onze adviseurs leggen u graag uit wat uw mogelijkheden zijn zodat u direct kunt besparen!
 
 
 • februari 05, 2016

Aanbesteden liften? Bezint eer ge begint!

Aanbesteden? Bezint eer ge begint!

Het met succes aanbesteden van het preventief -of planmatig onderhoud aan liftinstallaties is een complexe exercitie. Aanbesteden doe je volgens Liftconsult dus niet ‘even tussendoor’. Een gedegen projectplanning, correcte procedures, vooraf vastgestelde criteria en prioriteiten, standaard documenten -en formulieren en een goed financieel plan zijn de ‘basisingrediënten' voor succesvolle aanbesteding. 
 
In de voorbereidende fase van een aanbesteding is het van belang een passende inkoopstrategie te hebben. Een inkoopstrategie wordt mede bepaald aan de hand van in- en extern onderzoek. Intern dienen de functionele en juridische wensen en eisen ook wel 'de output' te worden vastgesteld. De output dient uiteraard aan te sluiten bij de kernwaarden, de cultuur en de processen van de organisatie. Extern onderzoek middels o.a. marktverkenning en/of marktconsultatie moet duidelijk maken welke marktpartijen passen bij de vastgestelde output. Het hebben van een doordachte inkoopstrategie voorkomt dat er partijen worden uitgenodigd en inschrijven welke achteraf niet (kunnen) voldoen aan de wensen en eisen.
 
Naast het vaststellen van de inkoopstrategie, is het van enorm belang dat er een gedegen projectplanning wordt vervaardigd. Met een juiste projectplanning weet iedere stakeholder wat en wanneer er wat van diegene wordt verwacht. Hierdoor kan worden voorkomen dat procedures worden afgerafeld omdat er ‘ineens' gebrek aan tijd ontstaat. Wanneer in de voorbereidende fase niet voldoende tijd wordt genomen gaat dit altijd ten koste van de kwaliteit met het risico op ongeldige of onvolledige aanbiedingen en of weerstand uit de markt.
 
Tijdens de voorbereiding op de aanbesteding is het ook noodzakelijk om documenten en formulieren toe te passen waarmee de gehele aanbestedingsprocedure doorlopen wordt. Afhankelijk van de werkzaamheden welke worden aanbesteed is het aan te raden een programma van eisen of bestek op te stellen. In het programma van eisen of in het bestek wordt de output zoals de functionele eisen, wensen, criteria en de kwaliteit beschreven.
 
Liftconsult, uw partner in onafhankelijk lift- en roltrapadvies
 
 • maart 18, 2017

Wil de echte lift opstaan

Het nieuwe Bouwbesluit is ondubbelzinnig. Het plaatsen van een plateaulift is voortaan al snel reden om het afgeven van de omgevingsvergunning te weigeren en wordt beschouwd als een economisch delict. Hoe komt het dan dat architecten nog steeds plateauliften selecteren? Wat is de juiste lift? Liftconsult weet het antwoord.

De liftenbranche weet heel veel van zijn producten maar helaas minder van het Bouwbesluit. In de advies- en offertefase wordt vaak een gunstig aanbod voor ‘een lift’ gedaan, maar daardoor zet de branche de vragende partijen op het verkeerde been. “Een lift is een lift” en dus te vaak een plateaulift. Die is nu eenmaal gunstiger geprijsd en makkelijker te plaatsen dan een personenlift. Het is begrijpelijk dat opdrachtgevers willen besparen. Een dergelijk advies kan echter verstrekkende gevolgen hebben. Daarom willen we graag duidelijkheid scheppen. Er zijn namelijk significante verschillen tussen beide producten: functioneel, bouwkundig en financieel. Op een tekening is nagenoeg niet te zien of de gekozen installatie een personenlift of een plateaulift is, er is echter geen sprake van ‘gelijkwaardigheid’ zoals bedoeld in het Bouwbesluit.
 
Waar het Bouwbesluit spreekt over een ‘lift’, wordt expliciet een personenlift bedoeld zoals in het Warenwetbesluit Liften. Een personenlift is verplicht indien er sprake is van een ‘gemeenschappelijke toegankelijkheidssector’. Dat noemt de wet het gedeelte van een gebouw dat zelfstandig toegankelijk is voor personen met een functiebeperking. Deze mensen moeten in staat zijn een lift zelfstandig en zonder speciale inspanning te kunnen bedienen. Wanneer er sprake is van ‘gemeenschappelijke toegankelijkheidssector’ vindt u in tabel 25, pagina 166 van het Praktijkboek Bouwbesluit 2012. Indien er géén sprake is van een ‘gemeenschappelijke toegankelijkheidssector’ mag een plateaulift worden toegepast die gebouwd is overeenkomstig het Warenwetbesluit Machines. Het Bouwbesluit stelt in het geval van een woongebouw dan wel additionele eisen. Welke personenliften zijn nu volgens het Bouwbesluit verplicht? Bij een niveauverschil van ≥ 0,02 meter dat niet kan worden overbrugd door een hellingbaan, is een personenlift verplicht. In een woongebouw is een brancardlift verplicht. In andere gebouwen volstaat een rolstoellift. Voor personenliften zijn bouwkundige voorzieningen als put en schachtkop vereist. Deze voorzieningen én de aanschafprijs maken een personenlift een kostbaardere (maar in deze gevallen verplichte) wet kan niet meer oplossing dan de plateaulift.
 
We zijn van mening dat personenliften bij nieuwbouw altijd de voorkeur verdienen. Dit omdat het beter is om de wetgever te volgen: personen met een functiebeperking hebben het recht zich zonder hulp van derden vrijelijk door een gebouw te bewegen. Een personenlift heeft standaard een aantal functionaliteiten die een plateaulift mist:
 
 • Automatische schuifdeuren met sensorlijst
 • Een afgesloten cabine om beklemminggevaar te voorkomen
 • Een overnamebesturing
 • Een voldoende hoge hefsnelheid
 • voor voldoende vervoerscapaciteit
 • Een goede stopnauwkeurigheid ≤ 0,02m om struikelgevaar te voorkomen
 • Volwaardig hefvermogen voor het vervoer van goederen
 • Een spreekluisterverbinding zodat opsluiting kan worden gemeld
 • Inrichting van de cabine, bedieningselementen en signaalgevers conform norm NEN-EN 81-70

Wanneer is de platea​ulift een goede keuze:

 • Indien er geen sprake is van gemeenschappelijke toegankelijkheidssector
 • In bestaande bouwkundige situaties
 • In woonhuizen
De bouwkundige en financiële voordelen van plateauliften zijn de lage aanschafprijs en het ontbreken van een put en schachtkop. Het nadeel is zijn beperkte inzetbaarheid binnen de regels van het nieuwe Bouwbesluit. Men kan gelijkwaardigheid creëren met een installatie die gebouwd wordt onder de Warenwetbesluit Machines. Hierdoor is het qua bouwkundige voorzieningen (liftput en schachtkop) wél mogelijk de voordelen te realiseren die een plateaulift biedt. Dit gaat echter wel ten koste van de hefsnelheid en vervoerscapaciteit en is slechts in beperkte gevallen een aanvaardbaar alternatief. Het Bouwbesluit is duidelijk: verschuilen achter ‘onduidelijkheden in de wet’ kan niet meer. Architecten zullen duidelijker moeten worden in het selecteren van de juiste lift, bouw- en woning- toezicht zal strenger en oplettender moeten toetsen. Liftenbranche en opdrachtgevers zullen meer in de geest van de wet en minder in termen van besparing moeten denken. De sancties wegen zwaarder dan initiële voordelen.
 
Verschuilen achter onduidelijkheden in de wet kan niet meer. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons. Liftconsult, uw partner in onafhankelijk liftadvies en roltrapadvies
 
Bron: Liftconsult
 
 
 • april 05, 2017

Het nut van onafhankelijk liftadvies

Verenigingen van Eigenaren staan soms voor grote investeringen als het om liftinstallaties gaat. Het gaat dan gauw over forse bedragen en dat brengt een hoop verantwoordelijkheid naar de achterban met zich mee. En dat betreft niet alleen de kosten, maar ook de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de liften. Verantwoorde keuzes voor nu én de toekomst zijn gebaat bij onafhankelijk liftadvies.

Jan van Elst, bestuurslid Vereniging van Eigenaren ‘Bellevue’ in Nijmegen, spreekt uit eigen ervaring. “Wij hadden een viertal liften waarbij we het gevoel hadden dat zij aan modernisering toe waren. Voor een expertise wilden we niet te rade gaan bij een (grote) fabrikant. Onze ervaring was inmiddels dat je daarbij een eenzijdig verhaal te horen krijgt. Via het internet ben ik op zoek gegaan naar een aantal onafhankelijke partijen, enkele daarvan heb ik opgebeld.

Het gesprek met de adviseur van Liftconsult sprong daarbij uit, ik had snel een positief gevoel met betrekking tot zijn kennis van zaken. Ik heb zelf een technische achtergrond maar hij wist van de hoed én de rand. Op basis van dit gesprek heeft de V.V.E. Liftconsult de opdracht voor een nulmeting van de liften gegeven, de resultaten hiervan zijn uitgewerkt tot een gedegen rapport. Dit rapport heeft geleid tot een eerste voorstel van Liftconsult, waaruit bleek dat modernisering inderdaad noodzakelijk was. Vervolgens heb ik Liftconsult uitgenodigd om het complete traject tijdens een bestuursvergadering te presenteren. De presentatie was helder en overtuigend en Liftconsult kreeg de opdracht om het bestek te schrijven. Daarbij zouden ook de verwachte kosten van het onderhoudscontract voor de komende vijf jaar in worden opgenomen als criterium voor de keuze van de leverancier.
 
Liftconsult verzorgde de inschrijving en nodigde drie leveranciers uit. Na de analyse van de offertes door Liftconsult konden wij een keuze maken. Liftconsult heeft in het daaropvolgende proces de vinger aan de pols gehouden - inclusief het beoordelen van de termijnfacturen – en ook de eindcontrole na oplevering uitgevoerd. Daarna waren nog enkele aanpassingen nodig, maar uiteindelijk zijn we blij met de leverancier die ook het periodieke onderhoud gaat uitvoeren. Bijkomend belangrijk resultaat van deze modernisering: onze liftinstallaties verbruiken minder energie.
 
Wij waren méér dan tevreden dat Liftconsult aan onze zijde stond. Als Vereniging van Eigenaren ben je op sommige gebieden toch een leek. Ik was onder de indruk van de brede expertise. Liftconsult is geen moment verlegen om kennis, niet alleen wat de techniek betreft ook wat wetgeving en aanvullende (ARBO)maatregelen betreft. We hebben nu de afspraak dat wij in de toekomst bij twijfel Liftconsult bellen. Dat daarbij niet voor elk telefoontje een factuur gestuurd zal worden, is voor ons ook een bewijs dat we qua flexibiliteit en servicegerichtheid met de juiste adviseur in zee zijn gegaan.”
 
Bron: Appartement & Eigenaar
 
 • november 02, 2020

Liften en Covid-19